Quan els bons propòsits no son suficients per a assolir els objectius