DIARIDEFUSTER

A la secció “El diari de Fuster”, l’assagista de Sueca parla sobre la poesia i què és imprescindible dintre d’ella per tal que sigui poesia.

You may also like...