En aquesta segona fase de la crisi econòmica, la tendència és que la pobresa s’ha estès, també, a les persones amb feina. Aquest factor, juntament amb l’augment del preu del lloguer, deixen una gran part de la població en una situació de precarietat. Per parlar de tot això tenim amb nosaltres Marta Illa, del Sindicat de Llogaters i Llogateres de Barcelona

Et pot interessar...