Siurana fou l’últim dels regnes musulmans a Catalunya de caure en mans dels cristians. Així mateix la seva fallida va ser especial, ja que al voltant hi gira el misteri de la seva reina, que es va precipitar amb el seu cavall per la muntanya, la petjada del qual encara roman al poble.

You may also like...