La reproducció de la força de treball és el treball social per poder reproduir el treballador. Aquesta tasca s’esdevé en la família, la qual aconsegueix abaratir el cost de reproducció del treballador, assumint unes feines que no són tingudes en compte pel capital, però que sí que el beneficien.

Aquestes tasques solen ser invisibilitzades, en condicions precàries i molt feminitzades.

Et pot interessar...