El procés de despossessió, del qual ja vam parlar en el capitol anterior, consisteix en el procés durant el capital desposseeix la població dels seus mitjans de vida. L’objectiu? Transformar els models de producció en un sistema basat en el treball asaslariat i la propietat privada.
Aquesta estratègia d’atacar les formes de vida de les casses desafavorides sotmetent-les a aquesta despossessió no es va dur a terme només en l’acumulació originària, sinó que és un fenomen constant dins del capitalisme.

Et pot interessar...