Avui ens estrenem en conèixer com funciona el sistema financer. Quins són els actors que hi participen? Què ens expliquen que és el sistema financer? Té realment el sistema financer una funció social? Els intermediaris del sistema financer i els controladors d’aquests intercanvis han anat privatitzant-se i ja gairebé no queden actors públics.

La majoria de diner que existeix al món és virtual, situat al sistema financer i creat sense cap cost pels agents del sistema financer que multipliquen per 5 el diner de l’economia real.

Et pot interessar...