Les IAs envaeixen el Cientrífic, això ha fet que el Pardo ens descobreix uns cucs reviscuts després de 40.000 anys morts. El Marc ens porta una reflexió sobre l’os panda i ens alerta de la imminent desgràcia que caurà sobre la terra quan s’estavelli un meteorit sobre la terra.

Et pot interessar...