El diner forma un sistema d’alienació que ens amaga les relacions socials existents al capitalisme com, per exemple, l’explotació d’una classe social per una altra.
El diner és quelcom que ens permet, si el tenim, accedir a totes les necessitats i plaers existents a una societat, i això és més important com més mercantilitzada estigui una economia.

Et pot interessar...