La funció general de l’Estat al capitalisme és assegurar la continuïtat de les condicions d’explotació i acumulació. Específicament les dues subfuncions son la d’acumulació i la de legitimació. Es descriuen les accions estatals en cadascuna; la conclusió és que depenent de la correlació de forces s’imposarà la funció d’acumulació sobre la de legitimació. El finançament de les dues procedeix del treball i de l’explotació.

Et pot interessar...