Hi ha oracions que contenen un ensenyament a recordar. Solen utilitzar el recurs de la rima i la metàfora. Són de tradició oral, reflecteixen la forma de ser i fer dels pobles en una època particular. Algunes tenen validesa avui dia i d’altres són caduques. Moltes comparteixen camps semàntics universals com els animals, els aliments o les parts del cos, i altres són més representatives i específiques d’indrets concrets, com l’agricultura als Països Catalans.

Dues hipòtesis defensen l’etimologia d’aquestes oracions. D’una banda es diu que l’entorn en el que vivim determina la nostra llengua, i d’altra, que cada llengua és una visió diferent del món, i que la nostra llengua materna determina la manera cóm l’interpretem.

Et pot interessar...