Edició 303 des dels estudis de Ràdio Trama a @CanCapablanca. Especialíssim retorn després del gran aniversari i el programa 300. Plagat de bona música combativa i bona companyia.

Et pot interessar...