Podran participar en el sorteig organitzat per Ràdio Terra tots els i les internautes majors de 16 anys i residents a Països Catalans. Queden excloses les menors de 16 i les treballadores de Ràdio Terra.

La promoció es desenvoluparà entre el 23 i el 24 de maig.

Per participar en el sorteig caldrà seguir l’Instagram de Ràdio Terra i comentar etiquetant dues persones al post del sorteig.

Els i les participants podran guanyar una entrada per al concert d’el Diluvi a Lo Submarino de Reus el dia 24 de maig a les 22:00h. Es faran dos sortejos d’una entrada.

Els i les internautes podran participar del sorteig tantes vegades com vulguin.

L’objectiu és promoure el perfil d’Instagram de Ràdio Terra.

El sorteig seleccionarà dos guanyadors o guanyadores i el premi no serà substituïble pel seu import en metàl·lic ni per un de característiques similars. La renuncia del premi no atorgarà al o la renunciant dret a la indemnització o compensació.

Un cop finalitzat el sorteig, Ràdio Terra elaborarà un fitxer numerat, amb tota la llista de participants i a través del programa Sortea2 (programa informàtic que garanteix la aleatorietat del resultat) n’extraurà les guanyadores.

Ràdio Terra comunicarà els o les guanyadores en un stories, qui podran contactar amb la ràdio per tal de confirmar el premi fins a les 20:00h del mateix dia 24. L’enviament serà gratuït. Si passades les 20:00h el guanyador o guanyadora no reclama el premi, aquest es declararà desert.

Es fa constar que el premi no excedeix els 300 euros.

La plataforma Instagram no patrocina, avala ni administra la promoció de Ràdio Terra, ni està associada a la mateixa.

L’usuari declara conèixer que Instagram es una plataforma aliena al control de Ràdio Terra i en conseqüència no es farà responsable pel mal funcionament de la Fanpage, falta de disponibilitat o la incorrecta transmissió dels continguts que impedeixin el normal desenvolupament del seu perfil per causes alienes a Ràdio Terra.

 

Et pot interessar...