Eloi Camps ens parla del seu llibre: Fem-nos escoltar! Hi analitza les ràdios ciutadanes de l’espai català de comunicació entre els anys 1977 i 2017; 40 anys a la recerca de la llibertat d’expressió, apropant els micròfons als que tenien/tenen menys veu.

Hi introdueix més de 110 ràdios que aposten per un canal alternatiu a les ràdios privades i comercials, en què la comunicació i l’expressivitat és l’autèntic objectiu.

Et pot interessar...