PER NOMÉS 2€ AL MES COL·LABORA AMB RÀDIO TERRA!

5€10€2€ (En cas de trobar-te a l'atur o en condicions de precarietat pots contribuir al projecte amb una aportació de 2€ mensuals)

Sí, accepto que ASSOCIACIÓ PER A LA COMUNICACIÓ POPULAR ALS PAÏSOS CATALANS tracti les meves dades personals de conformitat d'acord amb la Política de privacitat

Només començarem els cobraments de quotes a partir del juny, si aconseguim consolidar el projecte. En cas contrari, no es farà cap cobrament i tancarem el mitjà.