ASSENTIREDEGRAT

L'irradiador amb "La dama d'Aragó"