ESPECIAL 25A I Debat sobre drets socials i laborals