ESPECIAL LITERAL I Una fira d'idees i llibres radicals