ESPECIAL LITERAL I Montserrat Roig. La memòria viva.