Assentiré de grat

L'irradiador i "Oda a la pàtria"