Les condicions per un procés de mediació i pau, amb Tica Font