Liberisliber, l'ecosistema de les editorials independents