Les conseqüències econòmiques de la independència i el model econòmic de la República