La fraternitat entre pobles com a eina de canvi social, amb Leticia Cruz