Els poetes andalusís de l'actual País Valencià de la mà d'Al Tall