La segregació per nivells a les aules, causa d'abandonament escolar, amb Aina Tarabini