Curs per entendre el capitalisme: L'obtenció de beneficis