Vicepresident, consellers i Jordis seguiran a la presó