TAIFA

Curs per entendre el capitalisme: Les mercaderies