Un 16% de la població de més de 65 anys es troba en risc de pobresa o exclusió social