plantilla-edo bazzaco

Les persones que no podran votar el 21D, amb Edo Bazzaco