Els efectes del 155 i la intervenció de la Generalitat de Catalunya