premismiquelmartipol

Terra i Cultura del 2011, el temps no passa...