"Miró mai vist" i tots els actes dels Països Catalans