ELTEMPS74

Demà s'acaba l'estabilitat i la suavitat tèrmica