Les conseqüències de la repressió de Can Vies, amb Adrià Aragonès