Najat El Hachmi ens parla de la "Mare de llet i mel"