"Matar el monstre", comença el joc literari amb Ada Castells