Curs per entendre el capitalisme: El procés de treball