La neu anirà donant pas a la pluja, atenció al creixement de rius i rieres