La forma de l'aigua: una protagonista femenina i amb diversitat funcional