Girls, una veu d'una generació. Per què ha estat important?