Un personatge pervers, la Mireia, i allò que l'ha portada a ser així