Curs per entendre el capitalisme: L'empresa capitalista