La persecució judicial de la protesta a l'estat espanyol, amb Xavier Pellicer