Més de 35 mil quilòmetres en 6 mesos a causa de la dispersió