Resseguim la història amorosa entre dos frares al segle XIV