En lluita per les condicions laborals i dels infants a l'educació 0-3