Els CDR: de grups d'acció no violenta a terroristes