Jordi-COCA bo

Retornem al maig francès del 68 exactament cinquanta anys després